• ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว๊บบอร์ดเกี่ยวกับทันตแพทย์
  • ติดตามเราได้ที่ Facebook @Job4Dent
  • มีข้อสงสัยหรือปัญหาอันใด โปรดติดต่อแอดมิน
Hello There, Guest! Login Register


งานประชุมวิชาการ RCDS2017
#1
รายละเอียดงานประชุมคร่าวๆนะครับ

งานประชุมวิชาการ RCDS2017 ในปีนี้ ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย ได้ร่วมมือกับสมาคมปริทันตวิทยาแห่งประเทศไทยและชมรมทันตกรรมหัตถการแห่งประเทศไทย จัดหัวข้อการบรรยายที่เข้มข้นและหลากหลายจากมีวิทยากรที่มีประสบการณ์ตรงมาร่วมให้ความรู้กับสมาชิกและทันตแพทย์ผู้สนใจเช่นเคย

โดยในวันแรก (18 กันยายน 2560) มีการจัดบรรยายของ 3 หน่วยงานหลัก มีหัวข้อที่น่าสนใจจากชมรมทันตกรรมหัตถการฯ อาทิ การออกแบบรอยยิ้มที่สวยงาม การบูรณะฟันด้วยเรซินคอมโพสิตในฟันหน้า หัวข้อจากสมาคมปริทันตวิทยาฯ อาทิ ข้อมูลอัพเดทของ Aggressive periodontitis ข้อควรคำนึงในการรักษาปริทันต์บำบัดในผู้ป่วยสูงอายุ ส่วนราชวิทยาลัยฯนั้นนำเสนอหัวข้อเคสผู้ป่วยรอยโรคช่องปากที่ยุ่งยาก และการวางแผนการรักษาผู้ป่วยที่ต้องการความดูแลพิเศษ นอกจากนี้ยังมี Workshop เรื่อง Abutment selection for dental implant โดยผศ.ทพ.ประเวศ เสรีเชษฐพงษ์ ซึ่งรับผู้ลงทะเบียนจำนวนจำกัดเพียง 50 ท่านเท่านั้น

ส่วนในวันที่ 19 กันยายน 2560 ราชวิทยาลัยฯจัดการบรรยายเต็มทั้ง 3 ห้องในหัวข้อที่ผนวกหลากหลายสาขาวิชา เช่น การจัดการกับการบาดเจ็บของฟัน กระดูกและข้อต่อขากรรไกร วิธีการจัดการกับ gummy smile ไปจนถึงอาการปวดเฉียบพลันในสภาวะฉุกเฉินทางทันตกรรม เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการนำเสนอผลงานวิชาการของนักศึกษาหลังปริญญา และการประกวดการนำเสนอผลงานวิชาการของทันตแพทย์ประจำบ้านเพื่อวุฒิบัตรร่วมด้วย

โดยในการประชุมมีอาหารว่างช่วงเช้าและอาหารกลางวันทั้ง 2 วัน
ผู้เข้าร่วมประชุมจะได้รับหน่วยกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องของ CDEC 12 หน่วยตลอดทั้งงาน โอกาสนี้ราชวิทยาลัยจึงขอเชิญชวนทันตแพทย์ผู้สนใจทุกท่านลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมออนไลน์และติดตามความคืบหน้าของงานประชุมได้ที่เว็บไซต์ www.royalthaident.org
   
   
 
Reply
  


Forum Jump:


Browsing: 1 Guest(s)